Admitere 2024 Informații actualizate privind admiterea
în clasa a IX-a pentru profilul Teologic,
Matematică-informatică, Științe ale naturii
și Filologie
Mai multe detalii INFO Mai multe detalii Admitere
2024

 

Declarația de misiune

Picture
Liceul Teologic Adventist îşi propune misiunea de a oferi o educaţie hristocentrică bazata pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru o pregătire cât mai buna in vederea slujirii iui Dumnezeu și a oamenilor. Modelul nostru este Domnul Hristos despre care se spune: „Și Isus creştea in înţelepciune, în statura și era tot mai plăcut înaintea Iui Dumnezeu și înaintea oamenilor”. Luca 2.52

Ultimele anunțuri

Picture

Viziunea educațională

Punctul central al educaţiei creştine în aceasta școală este credinţa în Dumnezeul creator si conducător al Universului recunoaşterea faptului că omul este fiul lui Dumnezeu înzestrat cu o deosebita valoare și demnitate.

Educaţia creştina are în vedere, pe de o parte, dezvoltarea la cel mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a unei gândiri profunde si sănătoase, iar pe de alta parte, a unui caracter bazat pe principiile moralei creştine.

Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltarea unei puternice relaţii cu Creatorul, cu societatea, cu biserica si cu sine.

Testimoniale

Call Now Button