Despre noi

Viziunea educațională

Picture
Punctul central al educaţiei creştine în aceasta școală este credinţa în Dumnezeul creator si conducător al Universului recunoaşterea faptului că omul este fiul lui Dumnezeu înzestrat cu o deosebita valoare și demnitate.
Educaţia creştina are în vedere, pe de o parte, dezvoltarea la cel mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a unei gândiri profunde si sănătoase, iar pe de alta parte, a unui caracter bazat pe principiile moralei creştine.
Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltarea unei puternice relaţii cu Creatorul, cu societatea, cu biserica si cu sine.

Obiective

Picture
Respectând idealurile și standardele creștin – adventiste, obiectivele educației pun accentul pe găsirea unui bun echilibru între programul spiritual, intelectual, social, vocațional și fizic, urmărind obținerea unei armonii între viața și filosofia tinerilor.
În virtutea misiunii încredințate de biserică și de societate, prin activitatea sa educațională, Liceul Teologic Adventist Bucureşti urmărește ca elevii:
 • Să dezvolte o filosofie creştină bazată pe principii spirituale puternice;
 • Să descopere că viața lui Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat;
 • Să acumuleze cunoştințe teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru această lume și să le exemplifice prin comportament;
 • Să înţeleagă că acceptarea planului lui Dumnezeu pentru viețile lor le va aduce cea mai mare satisfacţie;
 • Să se familiarizeze cu specificul doctrinei adventiste și cu contribuția sa unică pe tărâmul creştinătăţii;
 • Să recunoască pe Dumnezeu ca fiind centrul Universului și al cunoaşterii și că adevărata cunoaştere vine de la El;
 • Să continue dezvoltarea intelectuală pentru aprofundarea înțelegerii lui Dumnezeu și a locului oferit lor de El în această lume;
 • Să-și dezvolte capacitatea de gândire analitică;
 • Să dobândească autodisciplina și autocontrolul;
 • Să cultive gustul pentru atitudini creştine în societate cu privire la îmbrăcăminte, limbaj și comportament;
 • Să manifeste preocupare pentru aproapele lor și să recunoască valoarea fiecărui individ;
 • Să identifice și să-și asume responsabilităţile lor civice;
 • Să-și dezvolte simțurile estetice și intelectuale în conformitate cu valorile culturale creştine;
 • Să se familiarizeze cu activitățile vocaționale și tehnice;
 • Să deprindă respectul pentru demnitatea și valoarea muncii, indiferent de statutul lor social sau al altora;
 • Să fie eficienți în îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost atribuite conform instrucțiunilor.

Doriți să aflați mai multe despre noi?

Call Now Button