Asociația Parentibus Alumnorum

Despre asociație

Picture
Asociația Parentibus Alumnorum este o organizație formată din părinții elevilor care frecventează Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” din București. Scopul acestei asociații este de a sprijini și de a colabora cu școala pentru a le oferi elevilor o educație de calitate și o experiență pozitivă în timpul școlii. Asociația poate organiza evenimente și activități în vederea strângerii de fonduri pentru școală, precum și pentru a crea oportunități de comunicare și de colaborare între părinți, elevi și personalul școlii.

Obiective

Picture
Asociația își propune să promoveze implicarea activă a părinților în viața școlii, să organizeze evenimente și activități pentru strângerea de fonduri destinate sprijinirii proiectelor școlare, să faciliteze comunicarea și colaborarea între membrii comunității școlare, să dezvolte programe educaționale complementare și să promoveze relații pozitive și un mediu de învățare sigur, prin:
 • Promovarea implicării părinților în viața școlară a copiilor lor și în sprijinirea procesului educațional.
 • Organizarea de activități și evenimente pentru strângerea de fonduri destinate susținerii proiectelor și inițiativelor școlare.
 • Facilitarea comunicării și colaborării între părinți, elevi și personalul școlii în vederea îmbunătățirii experienței educaționale.
 • Dezvoltarea de programe educaționale complementare pentru a sprijini și îmbogăți curriculumul școlar.
 • Crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor prin intermediul activităților extracurriculare.
 • Promovarea relațiilor pozitive și a unui mediu de învățare sigur și incluziv în școală.
 • Identificarea și abordarea nevoilor specifice ale elevilor și ale familiilor acestora pentru a le oferi sprijin adecvat.
 • Încurajarea voluntariatului și a implicării în proiecte sociale în beneficiul comunității.
 • Colaborarea cu alte organizații sau instituții pentru schimb de experiență și pentru îmbunătățirea continuă a procesului educațional.
 • asociatiaparintilor@liceuladventist.ro
 • RO03RNCB0074162856610001
 • CUI 39015953

Susține activitatea noastră

Call Now Button