Admitere 2023

Informații privind admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”, anul şcolar 2023-2024

Rezultate admitere profilul teologic, an școlar 2023-2024:

Admiterea la profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ADVENTISTĂ (48 LOCURI):

1. Se pot înscrie pentru admiterea în clasa a IX-a, la profilul teologic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) Anexa la fişa de înscriere (se ridică de la Şcoala Generală în perioada 10-12 mai)

b) Certificat de naştere – copie

c) Declaraţie semnată de către candidat şi părintele/părinţii acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să îl respecte (Declarația tip și Regulamentul le găsiţi aici)

d) Adeverință care să conțină mediile la Purtare pentru fiecare an de gimnaziu și la disciplina Religie, medie calculată cu două zecimale, fără rotunjire sau, după caz, adeverință din care să reiasă că elevul nu a făcut Religie în gimnaziu sau cu mediile pentru anii în care a făcut Religie.

3. În cadrul examenului de admitere la profilul Teologic, candidații vor susține:

a) Un interviu constând în motivarea alegerii Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”. Interviul este evaluat cu calificativul admis/respins.

b) O probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase doar pentru candidații care nu au făcut Religie sau au făcut Religie parțial (în unii dintre ani), probă ce va fi evaluată cu notă. Tematica pentru această probă o găsiți aici. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT), notă care trebuie să fie de minimum 7 (șapte).

4. Înscrierile se fac în perioada 15-16 mai (până la 16,00 PM) completând formularul de înscriere, iar documentele menționate mai sus se trimit SCANATE pe adresa de mail admitere@liceuladventist.ro cu condiția ca, în ziua interviului, elevii să aducă documentele în original. Interviul este programat în data de 17 mai, la ora 8,00, iar proba de verificare a cunoștințelor religioase în data de 17 mai, la ora 13,00.

Accesați urmărul buton pentru a completa formularul de înscriere (ATENȚIE, trebuie să trimiteți și documentele pe mail pentru a valida înscrierea):
!!! Formularul se poate completa doar în perioada 15-16 mai.

5. Rezultatele la probele de aptitudini vor fi postate pe siteul liceului în data de 22 mai.

6. Până la data de 5 iulie, ora 10,00, elevii admiși la probele de aptitudini vor aduce, în original, la Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”, fișa de înscriere (cea cu multe opțiuni) eliberată de școala generală și adeverință cu mediile la religie și purtare din clasa a VIII-a sau copie foaia matricolă clasele V – VIII.

7. Elevii care vor participa la probele de aptitudini, dar nu vor opta, în final, pentru profilul Teologic, vor face declarație scrisă privind renunțarea la profilul pentru care a susținut probele de aptitudini (la școala generală de proveniență), declarație în baza căreia va primi fișă de înscriere pentru admiterea prin repartizare computerizată. Este necesar ca această declarație să fie transmisă prin mijloace electronice și la Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”.

8. Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată, se vor face în data de 5 iulie 2023.

9. Candidații admiși vor depune dosarele la sediul liceului în perioada 20-25 iulie.

Componența dosarului de înscriere:

 • cartea de identitate şi certificatul de naştere
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale)
 • fişa medicală
 • cartea de identitate părinți
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev
 • dosar din plastic

Admiterea la specializarea Matematică-informatică (26 LOCURI) și Filologie (26 LOCURI):

Update: 19.07.2023

1. În perioada 6-17 iulie 2023 se vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ de proveniență (școala generală), urmând ca ele să fie transmise conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Codurile pentru aceste specializări nu se cunosc deocamdată, urmând să fie publicate în broșura de admitere la nivelul municipiului București. Toate celelalte opțiuni/coduri înscrise în fișă vor fi pentru specializări/școli din municipiul București.

2. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a se va face în data de 19 iulie 2023.

3. Candidații care vor fi admiși vor depune dosarele la sediul liceului în perioada 20-25 iulie.

Componența dosarului de înscriere:

 • cartea de identitate şi certificatul de naştere
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale)
 • fişa medicală
 • cartea de identitate părinți
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev
 • dosar din plastic

FOARTE IMPORTANT: Până la această dată nu am primit încă Planul de școlarizare înaintat Inspectoratului Școlar al Municipiului București. În cazul în care nu se vor aproba toate specializările, veți fi informați în timp util.

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București, Sector 4
Bdul Metalurgiei nr. 89, Sector 4;
Telefon: 0213345015
Mail: admitere@liceuladventist.ro

Call Now Button