Admitere 2021

Informații actualizate privind admiterea în clasa a IX-a pentru profilul teologic și la specializarea matematică-informatică

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”, anul şcolar 2021-2022
Conform ordinului ministerului educației nr. 3721/23 aprilie 2021

ACTUALIZAT: 19 iulie 2021

ETAPĂ A DOUA de ADMITERE la profilul TEOLOGIC (11 LOCURI):

 1. Se pot înscrie pentru admiterea în clasa a IX-a, la profilul teologic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) Anexa la fişa de înscriere (se ridică de la Şcoala Generală)
b) Certificat de naştere – copie
c) Declaraţie semnată de către candidat şi părintele/părinţii acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să îl respecte

Declarația tip și Regulamentul le puteți descărca accesând următorul buton:

d)  Foaia matricolă

3. În cadrul examenului de admitere la profilul Teologic, candidații vor susține:

a) Un interviu constând în motivarea alegerii Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”. Interviul este evaluat cu calificativul admis/respins.

b) O probă de verificare a cunoștințelor religioase (oral/online), doar pentru candidații care nu au făcut religie sau au făcut religie parțial (în unii dintre ani), probă ce va fi evaluată cu notă.

Tematica pentru această probă o puteți descărca accesând următorul buton:

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT), notă care trebuie să fie de minimum 7 (șapte). 

4. Înscrierile se fac în data de 29 iulie la sediul liceului sau pe mail. Interviul și proba de verificare a cunoștințelor religioase vor avea loc online în data de 30 iulie. Candidații vor fi programați pe data de 29 iulie.

5. Rezultatele la probele de aptitudini vor fi postate pe siteul liceului pe data de 2 august 2021.

6. Candidații admiși vor depune dosarele la sediul liceului în perioada 6-7 august 2021 în intervalul orar 10,00 – 14,00. În mod excepțional, dosarele se pot transmite și scanate pe mail, cu condiția ca la începerea cursurilor să fie aduse în original.

Componența dosarului de înscriere:

 • cartea de identitate şi certificatul de naştere 
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale)
 • fişa medicală
 • cartea de identitate părinți
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev
 • dosar din plastic

Admiterea la specializarea Matematică-informatică (26 LOCURI):

1. În perioada 16-22 iulie 2021 se vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ de proveniență urmând ca ele să fie transmise conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Codul pentru această specializare este 309, conform informațiilor  din broșura de admitere la nivelul municipiului București. Toate celelalte opțiuni/coduri înscrise în fișă vor fi pentru specializări/școli din municipiul București.

2. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a se va face în data de 24 iulie 2021.

3. Candidații care vor fi admiși vor depune dosarele la sediul liceului în perioada 26-28 iulie. În mod excepțional, dosarele se pot transmite și scanate pe mail, cu condiția ca la începerea cursurilor să fie aduse în original.

Componența dosarului de înscriere:

 • cartea de identitate şi certificatul de naştere
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale)
 • fişa medicală
 • cartea de identitate părinți
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev
 • dosar din plastic
Call Now Button