Admitere liceu 2024

Informații privind admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”,  anul şcolar 2024-2025

Informații admitere pentru profilele, Matematică-informatică, Științe ale naturii și Filologie

Admiterea la profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ADVENTISTĂ – 48 LOCURI:

1. Se pot înscrie pentru admiterea în clasa a IX-a, la profilul teologic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Anexa la fişa de înscriere (se ridică de la Şcoala Generală în perioada 13-15 mai);
 • Certificat de naştere;
 • Declaraţie semnată de către candidat şi părintele/părinţii acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să îl respecte (Declarația tip și Regulamentul le găsiţi AICI)
 • Adeverință care să conțină mediile la Purtare pentru fiecare an de gimnaziu  

3. In cadrul examenului de admitere la profilul Teologic, candidații vor susține:

 • Un interviu constând în motivarea alegerii Liceului Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”. Interviul este evaluat cu calificativul admis/respins. 
 • O probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT) și trebuie să fie minimum 7 (șapte). Tematica pentru această probă o găsiți AICI.  

Desfășurarea procesului de admitere:

4. Înscrierile se fac în perioada 16-17 mai (până la ora 16,00) completând și încărcând documentele accesând butonul de mai jos, cu condiția ca, în ziua interviului, elevii să aducă documentele în original. Interviul este programat în data de 22 mai, la ora 8,00, iar proba de verificare a cunoștințelor religioase în data de 22 mai, la ora 14,00.

Înscrierea la profilul TEOLOGIC s-a încheiat.

5. Rezultatele la probele de aptitudini vor fi postate pe siteul liceului în data de 31 mai.

Pana la data de 10 iulie, ora 10,00, elevii admiși la probele de aptitudini vor aduce, ÎN ORIGINAL, la Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”, fișa de înscriere (cea cu multe opțiuni) eliberată de școala generală.

IMPORTANT: Elevii care vor să candideze pe locurile speciale de rromi vor aduce împreună cu fișa de înscriere și documentul care atestă apartenența la etnie rromă (document care se depune, se verifică și se înregistrează în data de 21 iunie la școala generală de proveniență).

7. Elevii care vor participa la probele de aptitudini dar nu vor opta, în final, pentru profilul Teologic, vor face declarație scrisă privind renunțarea la profilul pentru care a susținut probele de aptitudini (la școala generală de proveniență), declarație în baza căreia vor primi fișă de înscriere pentru admiterea prin repartizare computerizată. Este necesar ca această declarație să fie transmisă prin mijloace electronice și la Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu”.

8. Media finală de admitere la specializarea teologie adventistă se va calcula după următoarea formulă: MFA=MA+APT/2, unde MFA reprezintă media finală de admitere (se calculează cu două zecimale, fără rotunjire), MA media de admitere și APT nota finală la probele de aptitudini.

9. Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată, se vor face în data de 10 iulie 2024.

10. Candidații admiși vor depune dosarele la sediul liceului în zilele de 25, 26 și 29 iulie.

Componența dosarului de înscriere: 

 • copie carte de identitate şi certificat de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală care să conțină vaccinările;
 • copie carte de identitate părinți;
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev;
 • dosar plic.

 

Admiterea la specializările:

Matematică-informatică – 26 LOCURI
Științe ale naturii – 26 LOCURI
Filologie – 26 LOCURI

În perioadele 11-12 și 15-22 iulie 2024 se vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ de proveniență (școala generală), urmând ca ele să fie transmise conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Codurile pentru aceste specializări nu se cunosc deocamdată, urmând să fie publicate în broșura de admitere la nivelul municipiului București. Toate celelalte opțiuni/coduri înscrise în fișă vor fi pentru specializări/școli din municipiul București. 

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a se va face în data de 24 iulie 2024. 
Candidații care vor fi admiși vor depune dosarele la sediul liceului în perioada 25, 26 și 29 iulie.  

Componența dosarului de înscriere: 

 • copie carte de identitate şi certificat de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele V –VIII (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală care să conțină vaccinările;
 • copie cartea de identitate părinți;
 • 2 fotografii ¾ pentru carnetul de elev;
 • dosar plic.
IMPORTANT: Elevii care vor să candideze pe locurile speciale de rromi vor depune în data de 21 iunie la școala generală de proveniență documentele care atestă apartenența la etnia rromă și în perioada 15-16 iulie vor completa opțiunile în fișele de înscriere (pentru specializările: matematică informatică, științe ale naturii și filologie).

Contact:

Liceul Teologic Adventist ”Ștefan Demetrescu” București  Sector 4
Bdul Metalurgiei nr. 89 Sector 4 Tel 0213345015
Mail: admitere@liceuladventist.ro 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button