Calendar examen diferențe 2024

UPDATE:

„Vă punem la dispoziție situația referitoare la locurile disponibile în clasele Liceului Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”, la data de 08.07.2024:

10 A, profil Teologie, 3 locuri disponibile
10 B, profil Teologie , 2 locuri disponibile
10 C, profil Filologie, 0 locuri disponibile
10 D, profil Matematică – Informatică 0 locuri disponibile

11 A, profil Matematică – Informatică, 0 locuri disponibile
11 B, profil Filologie, 0 locuri disponibile
11 C, profil Teologie, 1 loc disponibil
11 D, profil Teologie, 3 locuri disponibile

12 A, profil Matematică – Informatică, 1 loc disponibil
12 B, profil Teologie, 9 locuri disponibile
12 C, profil Teologie, 9 locuri disponibile ”
—————

În urma deciziei consiliului profesoral nota minimă de trecere la examenele de diferență/testări pentru verificarea nivelului de cunoștințe, va fi începând cu anul acesta:

7 (șapte) pentru filiera teoretică, profil real, specializările matematică informatică și filologie
8 (opt) pentru filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie adventistă

Calendarul testărilor și al examenelor de diferențe pentru elevii care vin prin transfer la Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”, la aceeași specializare sau cu schimbarea specializării, în anul școlar 2024-2025:

29 august

– Matematică, 9:00
– Latină, ora 9:00

30 august

– Limba franceză, ora 10:00
– Informatică, ora 9:00

2 septembrie:

– Discipline teologice, ora 8:00

3 septembrie:

– Discipline teologice, ora 8:00
– Muzică Bisericească, ora 14:00

Elevii care nu schimbă profilul sau specializarea (de exemplu, vin de la matematică-informatică și se transferă tot la matematică-informatică), vor fi și ei evaluați la disciplinele de profil pentru stabilirea nivelului de cunoștințe pe care le posedă.

Pentru a vă adauga în baza noastră de date, vă rugăm să completați următorul formular și să trimiteți cererea de transfer pe adresa de mail secretariat@liceuladventist.ro

 

Tematica pentru diferențe o găsiți accesând următoarele link-uri:

Teologie Adventistă:

Cunoștințe Biblice:
Clasa A IX-A
Clasa A X-A

Istoria Bisericii Adventiste:
Clasa A IX-A

Istoria Bisericii Universale:
Clasa A X-A

Diferențe Muzică Bisericească:
Clasa A IX-A
Clasa A X-A
Clasa A XI-A

* Pentru cei care vor să se transfere în clasa a 10-a, vor susține examene (scris și oral) la: Cunoștințe Biblice clasa a IX-a, Istoria Bisericii Adventiste și Muzică Bisericească clasa a IX-a

* Pentru cei care vor să se transfere în clasa a 11-a, vor susține examene (scris și oral) la: Cunoștințe Biblice clasa a IX-a și clasa a X-a, Istoria Bisericii Adventiste clasa a IX-a și Istoria Bisericii Universale clasa a X-a, Muzică Bisericească clasa a IX-a și clasa a X-a

Filologie:

Diferențe Latină:
Clasa A IX-A, A X-A, A XI-A (în document găsiți informații pentru toate clasele)

Matematică – Informatică:

Diferențe Matematică:
Clasa A IX-A
Clasa A X-A
Clasa A XI-A
Pentru examenul de diferență clasa a XI-a este necesară și tematica din clasa a IX-a.
Clasa A XII-A

Diferențe Informatică:
Clasa A IX-A
Clasa A X-A
Clasa A XI-A

Alte materii:

!!! Doar pentru cei care nu au studiat aceste discipline.

Diferențe Educație muzicală:
Clasa A IX-A
Clasa A X-A
Clasa A XI-A

Limba Franceză:
Tematică și bibliografie Limba Franceză

 

IMPORTANT: fiecare probă de examen este eliminatorie!

Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon 0213 345 015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button