Anunț foarte important pentru candidații înscriși la teologie – Admitere 2022

Candidații care și-au echivalat proba de aptitudini cu mediile la Religie (clasele V-VIII) vor aduce la secretariatul liceului adeverință cu media anuală la Religie pentru clasa a VIII a. Această adeverință este necesară în momentul ridicării de la secretariatul Liceului Adventist a fișei de aptitudini sau în momentul depunerii fișei de înscriere (30 iunie – 1 iulie, ora 10,00).

Menționăm că în lipsa acestei adeverințe sau a foii matricole nu putem finaliza media pentru proba de aptitudini în vederea admiterii la profilul Teologic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button